Statystyki wróżą koniec recesji?

Amerykańskie Centrum Badania Dostatku (American Affluence Research Center) określa postawy i zachowania ludzkie i dochodzi do wniosków, że mimo kryzysu bogaci ludzie nadal kupują luksusowe i bardzo drogie rzeczy. Najnowszy, niezależny raport badań został opublikowany 15 kwietnia.