Najlepiej płatne zawody kobiet wg magazynu Forbes

Magazyn Forbes ogłosił listę stanowisk, na których kobiety zarabiają z reguły tyle samo, co wykonujący te zawody mężczyźni. Choć listę opracowano w oparciu o dane z USA, sytuacja w innych krajach rozwiniętych jest podobna.