84% Polaków kupuje dobra luksusowe

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie KMPG, Polacy chętnie kupują dobra luksusowe.

This entry was posted in Różne.